tilbake
Vi takkar våre samarbeidspartar: Trondheim kommune, Nordisk Kulturfond, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Kunstrådet, Institusjonen Fritt Ord, Norsk Kulturråd, NTNU, Books from Lithuania, Finsk-Norsk Kulturinstitutt, Svensk Kulturfond, Goethe-Institut, FILI, Oktober, Damm, Samlaget, Den Litauiske Ambassaden i Stockholm, Lademoen Kunstnersenter, Ark Bruns, Kulturbyrået Mesén, Ratatosk, Dokkhuset, Babel, Teaterhuset Avant Garden, Torstein Erbos gavefond, Trøndelag Senter for Samtidskunst

fili finsknorsk kulturinstitutt fritt ord
ntnu svenska kulturfonden norsk kulturråd
trondheim kommune goethe intitut lithuanian
nordisk kulturfond kunstraadet sor trondelag fylkeskommune