guri@forfattersentrum.no
Program 2009 / Katalog 2009 / Om festivalen / 2007

Vi takker alle frivillige, samarbeidspartnere
og sponsorer for en vellykket festival
7.-10. mai 2009.

Neste festival arrangeres våren 2011.