tilbake
OM FESTIVALEN

Historikk
Initiativet til å etablere Æ Å Trondheim litteraturfestival ble tatt av en kunstnerisk komité bestående av forfattere i regionen, i samarbeid med Norsk Forfattersentrum Midt-Norge. Siden 2003 har festivalen blitt arrangert hvert annet år og nådd ut til et bredt publikum.

I 2005 fikk festivalen navnet Æ Å Trondheim litteraturfestival. Navnet henviser på ett nivå til den trønderske dialekten, og viser hvor festivalen foregår, samt vårt ønske om å uttrykke at festivalen og trøndelagsregionen også må tas med i betraktning (æ å = jeg også). Et annet nivå er det særnorske, der vokalene æ og å er unike. Vokalene peker mot festivalens språklige fokus, at bokstaver, lyder, rytme og klang er primære elementer. Vi fokuserer på språket som kunstuttrykk og at språkets lyder forbinder mennesker.

Æ Å Trondheim litteraturfestival ønsker å være kvalitetsbevisst, nyskapende og utadvendt. Den legger vekt på å være frisk og våken i programvalg og presentasjon. Festivalen har som mål å presentere kvalitativt uimotståelig utenlandsk litteratur. Likeledes fokuserer vi på spennende norsk litteratur som ikke får den oppmerksomheten vi mener den fortjener. I etterkant av de foregående festivalene har flere av de utenlandske festivalforfatterne blitt oversatt til norsk, som en direkte følge av deres deltakelse ved festivalen.

Administrasjon
Norsk Forfattersentrum Midt-Norge
Kjøpmannsgata 40
7011 Trondheim
Tlf. 73 51 88 80
aeaa@forfattersentrum.no
www.forfattersentrum.no

Kunstnerisk komité
Marte Huke
Arild Vange
Guri Sørumgård Botheim

Arbeidsgruppe
Vilde Heggem
Ane Nydal
Åse Helen Tveitane
Harald Nortun


Sponsorer 2009
Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Institusjonen Fritt Ord, Norsk kulturråd, Historisk-filosofisk fakultet NTNU, Norsk Forfattersentrum Medlemsfondet, Gyldendal Danmark, Gyldendal Norsk Forlag, Forlaget Oktober og Aschehoug Forlag.